Βλέπε αίτημα προσευχής
Ημερομηνία:
 05-01-2012
Ώρα:
 12:07:49 (UTC)
Αιτών:
 Δημήτριος (από Θεσσαλονίκη)
Topic:
 Προσευχή

 
Αίτημα προσευχής
Αδέφια, παρακαλώ όπως προσευχηθείτε γιά τό ατομό μου, ώστε ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας, νά φανερώσει στό ατομό μου τήν εργασία πού αναμένω. !!