(Χρόνος διαβάσματος: 1 λεπτό)


"Τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε σ' αυτόν τον οποίο εκείνος απέστειλε."

Ευαγγέλιο κατα Ιωάννην 6,30

­