Αγαπητέ /ή κ.

Επισκεφτήτε μας στην κύρια σελίδα www.greekphone.org

Μετά από 7 χρόνια online, μεταφερθήκε ο Hosting Server.

Η παλιά μας διεύθυνση "greekphone.tripod.com" δεν ανανεώνεται άλλο.