Γνωμικά

"Αν ο Χριστιανισμός είναι κάτι που αξίζει να έχεις, τότε αξίζει και να τον συμμερίζεσαι με τους άλλους. "
­