Slide One

Λιγες στιγμες με την αγια γραφη

Slide One
Slide Two

Καινη Διαθηκη online

Slide Two
Slide Three
Slide Three
previous arrow
next arrow

Ποιός άλλος θα μπορούσε;

Ποιός άλλος θα μπορούσε να αναστήσει νεκρούς;Ποιός άλλος θα μπορούσε να περπατήσει επάνω στη θάλασσα;Ποιoς άλλος θα μπορούσε να κάνει κωφούς να ακούνε;Ποιoς άλλος θα μπορούσε να πληθύνει το φαγητό;Ποιός άλλος θα μπορούσε να εξορκίσει πονηρά πνεύματα;Ποιός άλλος θα μπορούσε να ξέρει τα πάντα για κάποιον άγνωστο;Ποιoς άλλος θα μπορούσε να συγχωρήσει αμαρτίες;Ποιoς άλλος θα μπορούσε να αναστηθεί απο τους νεκρούς;Ποιoς άλλος θα μπορούσε να χαρίσει νέα ζωή;

Ποιός άλλος θα μπορούσε να αναστήσει νεκρούς;
Ένας άρχοντας κάποτε είπε στο Χριστό: «η κόρη μου πέθανε πριν λίγο, έλα και βάλε το χέρι Σου επάνω της, και θέλει ζήσει» Και σηκωθείς ο Ιησούς τον ακολούθησε μαζί με τους μαθητές Του. Κι αφού ήρθε στο σπίτι του άρχοντα, και είδε τους αυλητές και τον όχλο θορυβούμενο, τους είπε: «αναχωρείτε, γιατί δεν πέθανε το κορίτσι, αλλά κοιμάται. Και καταγέλων αυτόν. Οταν βγήκε έξω ο όχλος, μπήκε στο σπίτι, κι έπιασε το χέρι του κοριτσιού. Και το κορίτσι σηκώθηκε. Και διαδόθηκε η φήμη αυτή σ΄ όλη τη γη εκείνη». Ματθ. 9/θ: 18-19 και 23-26.

Ποιός άλλος θα μπορούσε να περπατήσει επάνω στη θάλασσα;
«κι όταν έγεινεν εσπέρα, το πλοίο ήταν στο μέσω της θαλάσσης, κι αυτός μόνος επί της γης. Και είδε αυτούς βασανιζομένους εις το να κωπηλατώ σι. Διότι ήταν ο άνεμος ενάντιος εις αυτούς. Και περί την τετάρτη φυλακή της νυκτός έρχεται προς αυτούς, περιπατώντας  επί της θαλάσσης. Και ήθελε να περάσει αυτούς. Οι δε, ιδόντες αυτόν περιπατούντα επί της θα λάσσης, νόμισαν ότι είναι φάντασμα, και ανέκραξαν. Διότι πάντες είδον αυτόν, και εταράχθησαν. Και ευθύς λάλησε μετ΄ αυτών, και λέγει προς αυτούς. Θαρσείτε, μη φοβείσθε. Εγώ Είμαι! Κι ανέβη προς αυτούς εις το πλοίο .και έπαυσε ο άνεμος. Και εξεπλήττοντο καθ΄εαυτούς λίαν καθ΄ υπερβολή, και εθαύμαζον! Ματθ. 14/ιδ 24-33

Ποιoς άλλος θα μπορούσε να κάνει κωφούς να ακούνε?
Μάρκος 7/ζ 32-35/37 «και φέρνουν προς αυτόν κωφόν, μογιλάλον. Και παρακαλούσαν αυτόν να επιθέσει την χείρα επ΄ αυτόν. Και παραλαβών αυτόν κατ΄ ιδίαν από του όχλου, έβαλε τους δακτύλους αυτού εις τα ώτα αυτού, και πτύσας άγγιξε την γλώσσα αυτού και αναβλέψας εις τον ουρανό, στέναξε, και λέγει προς αυτόν ΕΦΦΑΘΑ, τουτέστιν ανοίχθητι! Και ευθύς ανοίχθηκαν τα ώτα αυτού! Και λύθηκε ο δεσμός της γλώσσας του, και ελάλει ορθώς! Και εκπλαγήκανε καθ΄ υπερβολή λέγοντες, ....και τους κωφούς κάμνει να ακούνε, και τους άλαλους να μιλούν»

 Ποιoς άλλος θα μπορούσε να πληθύνει το φαγητό;
Ιωάνν.6/ς΄10-14 «Είπε δε ο Ιησούς, κάμετε τους ανθρώπους να καθίσουν. Ητο δε χόρτος πολύς στον τόπο. Κάθισαν λοιπόν οι άνδρες τον αριθμόν έως πεντακισχίλιοι. Και έλαβε ο Ιησούς τους άρτους, και ευχαριστήσας, διεμοίρασε στους μαθητές, οι δε μαθητές εις τους καθήμενους. Ομοίως και από τα ψάρια, όσον ήθελαν. Αφού δε χορτάστηκαν, λέγει προς τους μαθητές του, συνάξατε τα περισσεύσαντα κλάσματα για να μη χαθεί τίποτα. Σύναξαν λοιπόν και γέμισαν 12 κοφίνια κλασμάτων, εκ των 5 κριθίνων άρτων, τα οποία περίσσευσαν εις τους φαγόντας. Οι άνθρωποι λοιπόν,  ιδόντες το θαύμα το οποίο έκανε ο Ιησούς, έλεγαν ότι ούτος είναι αληθώς ο προφήτης ο μέλλων να έλθει εις τον κόσμο»!

 Ποιός άλλος θα μπορούσε να εξορκίσει πονηρά πνεύματα;
Μάρκος 1/α 23-27 «και ήτο στην συναγωγή τους άνθρωπος έχων πνεύμα ακάθαρτο και ανέκραξε λέγων, φευ! Τι είναι μεταξύ ημών και σου, Ιησού Ναζαρηνέ; Ηρθες να μας απολέσεις; Σε γνωρίζω τις είσαι, ο Άγιος του Θεού .και επετίμησε αυτό ο Ιησούς λέγων, σιώπα και έξελθε απ αυτού. Και το πνεύμα το ακάθαρτο, αφού σπάραξε αυτόν, και έκραξε μετά φωνής μεγάλης, εξήλθε απ΄ αυτού. Και πάντες εξεπλάγησαν, ώστε συνεζήτουν  προς αλλήλους, λέγοντες τι είναι τούτο; τις αύτη η νέα διδαχή;  Διότι μετά εξουσίας προστάζει και τα ακάθαρτα πνεύματα και υπακούουν εις αυτόν»!

Ποιός άλλος θα μπορούσε να ξέρει τα πάντα για κάποιον άγνωστο;
Ιωάν.4/δ΄ 6-7,16-18,28-29,39 «έρχεται μια γυναίκα από την Σαμάρειας για να αντλήσει ύδωρ......λέγει σ΄ αυτή ο Ιησούς, πήγαινε, κάλεσε τον άνδρα σου και έλα εδώ. Απεκρίθη η γυναίκα και είπε δεν έχω άνδρα. Λέγει σ΄ αυτή ο Ιησούς καλά είπες ότι δεν έχω άνδρα διότι πέντε άνδρας έλαβες , και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα ,δεν είναι ανήρ σου.......εξ εκείνης δε της πόλεως πολλοί των Σαμαρειτών πίστεψαν σ΄ αυτόν, δια τον λόγο της γυναίκας που είπε, ότι μου είπε πάντα όσα έπραξα»!

Ποιoς άλλος θα μπορούσε να συγχωρήσει αμαρτίες;

Μάρκ.2/β΄3-5. «και έρχονται προς αυτόν φέροντες παραλυτικό βασταζόμενον υπό τεσσάρων. Και μη δυνάμενοι να πλησιάσουν σ΄αυτόν εξ΄ αιτίας του όχλου, χάλασαν τη στέγη όπου ήταν και διατρυπήσαντες, κατεβάζουν το κρεβάτι επάνω στο οποίο έκειτο ο παραλυτικός ιδών δε ο Ιησούς την πίστη αυτών, λέγει προς τον παραλυτικό, τέκνο, συγχωρημένες είναι οι αμαρτίες σου»!

Ποιoς άλλος θα μπορούσε να αναστηθεί απο τους νεκρούς;

Ματθ.28/κη΄2-7. «και ιδού, έγινε σεισμός μέγας. Διότι άγγελος Κυρίου κατέβηκε απ΄ τον ουρανό και κύλησε τον λίθο από την θύρα, και εκάθητο επάνω του......αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τις γυναίκες, μη φοβείσθε, διότι ξέρω ότι Ιησού τον εσταυρωμένο ζητείτε. Δεν είναι εδώ. Διότι ανέστη, καθώς είπε, ελάτε, και δέστε τον τόπο όπου έκειτο ο Κύριος. Και υπάγετε ταχέως, και είπατε προς τους μαθητές του ότι ανέστη εκ των νεκρών! Και ιδού, υπάγει πρότερο υμών εις την Γαλιλαία. Εκεί θέλετε ιδεί Αυτόν» !

Ποιoς άλλος θα μπορούσε να χαρίσει νέα ζωή;
Ιωάν.3/γ΄3 , 6-8. «αποκρίθηκε  ο Ιησούς και είπε προς αυτόν Αλήθεια Αλήθεια σου λέγω, εάν τις δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να ίδει τη βασιλεία του Θεού.....το γεγενημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ, και το γεγενημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. μη θαυμάσεις  ότι σου είπα πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνή αυ τού ακούς αλλά δεν ξέρεις από που έρχεται, και που υπάγει. Ετσι είναι καθένας όστις εγεννήθη εκ του πνεύματος ».

Ποιoς θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά;  Μόνο ο Ιησούς Χριστός!
Α΄Ιωάν. 4/δ΄9-10 και Ιωάν.17/ιζ΄ 3.

Θέλεις να μάθεις περισσότερα γι' αυτό το ευλογημένο πρόσωπο; Διάβαζε την Αγία Γραφή, και κάνε κάθε φορά μια μικρή προσευχή. Ο Θεός να σου φωτίσει το πνεύμα σου και να φανερώσει τον Ιησού Χριστό που είναι ο μοναδικός Σωτήρας σου. Θα σου δείξει το ευλογημένο πρόσωπο Του και θα σου χαρίσει την καθημερινή παρουσία Του στην ζωή σου.

 

Σχετικά άρθρα

Η χάρης του Χριστού

Προφητείες