Λιγες στιγμες με την αγια γραφη

Καινη Διαθηκη online

previous arrow
next arrow
Slider

 

Φαντάζομαι ότι πολλοί θα σκεφτούν ότι αυτό το ερώτημα είναι άστοχο. «Δηλαδή - θα πουν - μας περάσατε για ειδωλολάτρες; Εμείς είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι». Εντούτοις, νομίζω ότι, το ερώτημα αυτό πρέπει να γίνει, επειδή η λέξη «Χριστιανός» είναι μια παρεξηγημένη λέξη σήμερα.

Τι είναι ένας Χριστιανός; Μιλάμε ότι ζούμε σε μια Χριστιανική χώρα και μιλάμε ακόμα για πολλά Χριστιανικά έθνη. Όμως, με τούτο κρύβεται η πραγματική σημασία της λέξης Χριστιανός. Η λέξη «Χριστιανός» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αντιόχεια της Συρίας, σ' εκείνους που είχαν πιστέψει στον Χριστό (Πράξεις 11/26). Και με βάση αυτή και άλλες διακηρύξεις της Καινής Διαθήκης, Χριστιανός είναι εκείνος που ανήκει - ψυχή τε και σώματι - στον Χριστό, ζει και πεθαίνει γι' αυτόν.

1. Προφητεία: Θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας.
"Και συ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να ήσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εκ σου θέλει εξέλθει εις εμέ ανήρ διά να ήναι ηγούμενος εν τω Ισραήλ, του οποίου αι έξοδοι είναι απ" αρχής, από ημερών αιώνος". (Μιχαίας 5:2)
Εκπλήρωση:
Αφού δε εγεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού, μάγοι από ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες," (Ματθαίος 2:1), "Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις την πόλιν του Δαβίδ, ήτις καλείται Βηθλεέμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, διά να απογραφή μετά της Μαριάμ της ηρραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα, ήτις ήτο έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν αι ημέραι του να γεννήση". (Λουκάς 2:4-6)

Σελίδα 3 από 3

©1997 - 2021 greekphone.org