Slide One

Λιγες στιγμες με την αγια γραφη

Slide One
Slide Two

Καινη Διαθηκη online

Slide Two
Slide Three
Slide Three
previous arrow
next arrow
Click to Subscribe
Σχέδιο μελέτης
Έκδοση
Μέρα 33 Μέρα 34Μέρα 35

Μιχαίας κεφάλαιο 1

1
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΜΙΧΑΙΑ, ΤΟΝ ΜΩΡΑΣΘΙΤΗ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΙΩΑΘΑΜ, ΤΟΥ ΑΧΑΖ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΖΕΚΙΑ, ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ, ΠΟΥ ΕΙΔΕ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΑΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.
2
Ακούστε, όλοι οι λαοί· πρόσεχε, γη, και το πλήρωμά της·και ας είναι ο Κύριος ο Θεός μάρτυρας σε σας, ο Κύριος, από τον ναό του τον άγιο.
3
Επειδή, δέστε, ο Κύριος βγαίνει από τον τόπο του, και θα κατέβει, και θα πατήσει επάνω στα ύψη τής γης.
4
Και τα βουνά θα διαλυθούν από κάτω του, και οι κοιλάδες θα σχιστούν,σαν κερί μπροστά από τη φωτιά και σαν νερά που κατέρχονται σε έναν κατήφορο.
5
Εξαιτίας τής ασέβειας του Ιακώβ συμβαίνει όλο αυτό, και εξαιτίας τής αμαρτίας τού οίκου Ισραήλ.Ποια είναι η ασέβεια του Ιακώβ; Όχι η Σαμάρεια; Και ποιοι είναι οι ψηλοί τόποι τού Ιούδα; Όχι η Ιερουσαλήμ;
6
Γι' αυτό, θα καταστήσω τη Σαμάρεια σε σωρούς από πέτρες χωραφιού, όπου φυτεύεται αμπελώνας·και θα κυλίσω ολότελα τις πέτρες της στην κοιλάδα, και θα ξεσκεπάσω τα θεμέλιά της.
7
Και όλα τα γλυπτά της θα κατακοπούν, και όλα τα μισθώματά της θα κατακαούν με φωτιά, και θα εξαφανίσω όλα τα είδωλά της·επειδή, τα συγκέντρωσε από μισθό πορνείας, και σε μισθό πορνείας θα επιστραφούν.
8
Γι' αυτό, θα θρηνήσω και θα ολολύξω, θα πάω ξεντυμένος και γυμνός· θα κάνω θρήνο σαν τα τσακάλια, και πένθος σαν τις στρουθοκαμήλους.
9
Επειδή, η πληγή της είναι ανίατη, επειδή ήρθε μέχρι τον Ιούδα, έφτασε μέχρι την πύλη τού λαού μου, μέχρι την Ιερουσαλήμ.
10
Μη το αναγγείλετε στη Γαθ, μη πενθήσετε πένθος· στη Βηθ-αφρά κυλίσου στη σκόνη.
11
Διάβα, η κάτοικος της Σαφίρ, έχοντας τη ντροπή σου γυμνή·η κάτοικος της Σαναάν ας μη βγει έξω· το πένθος τής Βαιθ-εζήλ από σας θα πάρει την αρχή του.
12
Επειδή, η κάτοικος της Μαρώθ λυπήθηκε για τα αγαθά της, δεδομένου ότι κατέβηκε κακό από τον Κύριο στην πύλη τής Ιερουσαλήμ.
13
Κάτοικε της Λαχείς, ζεύξε την άμαξα στο γρήγορο άλογο·εσύ, η αρχή τής αμαρτίας στη θυγατέρα τής Σιών· επειδή, οι ασέβειες του Ισραήλ βρέθηκαν σε σένα.
14
Γι' αυτό, θα δώσεις έγγραφο απελευθέρωσης στη Μορέσεθ-γαθ· τα σπίτια τού Αχζίβ θα ματαιώσουν τις ελπίδες των βασιλιάδων τού Ισραήλ.
15
Επιπλέον, θα φέρω κληρονόμον σε σένα, κάτοικε της Μαρησά· θάρθει μέχρι την Οδολλάμ, τη δόξα τού Ισραήλ.
16
Φαλακρώσου, και κούρεψε το κεφάλι σου για τα τρυφερά παιδιά σου·να πλατύνεις τη φαλακρότητά σου σαν αετός, επειδή από σένα αιχμαλωτίστηκαν.

Μιχαίας κεφάλαιο 2

1
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ σ' αυτούς που συλλογίζονται ανομία, σ' αυτούς που μηχανεύονται κακό στα κρεβάτια τους! Μόλις φέγγει η αυγή, το πράττουν αμέσως, επειδή είναι στη δύναμη του χεριού τους.
2
Και επιθυμούν χωράφια, και παίρνουν με τη βία· και σπίτια, και τα αρπάζουν· έτσι διαρπάζουν τον άνθρωπο και το σπίτι του, ναι, τον άνθρωπο και την κληρονομιά του.
3
Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος: Δέστε, ενάντια σ' αυτό το γένος εγώ βουλεύομαι κακό, από το οποίο δεν θα ελευθερώσετε τους λαιμούς σας ούτε θα περπατάτε υπερήφανα· επειδή, ο καιρός αυτός είναι κακός.
4
Κατά την ημέρα εκείνη θα αναλάβουν παροιμία εναντίον σας, και εκείνος που θρηνεί με θρήνο, θα θρηνήσει, και θα πει: Αφανιστήκαμε ολοκληρωτικά· έχει αλλοιώσει τη μερίδα τού λαού μου· πώς την απομάκρυνε από μένα! Αντί να αποδώσει, διαμοίρασε τα χωράφια μας.
5
Γι' αυτό, εσύ δεν θάχεις κάποιον που να βάζει σχοινί για κλήρο, στη σύναξη του Κυρίου.
6
Μη προφητεύετε, εσείς που προφητεύετε· δεν θα προφητεύσουν σ' αυτούς· η ντροπή τους δεν θα απομακρυνθεί.
7
Ω, εσύ, που αποκαλείσαι Οίκος Ιακώβ, μίκρυνε το πνεύμα τού Κυρίου; Είναι τέτοια τα επιτηδεύματά του; Τα λόγια μου δεν κάνουν καλό σ' αυτούς που περπατούν ορθά;
8
Και άλλοτε ο λαός μου είχε επαναστατήσει σαν εχθρός· αρπάζετε το επανωφόρι μαζί με τον χιτώνα από εκείνους που διαβαίνουν άφοβα, απ' αυτούς που επιστρέφουν από τον πόλεμο.
9
Εξώσατε τις γυναίκες τού λαού μου από τα ευχάριστα σπίτια τους· από τα παιδιά τους αφαιρέσατε για πάντα τη δόξα μου.
10
Σηκωθείτε, και αναχωρήστε· επειδή, αυτή δεν είναι η ανάπαυσή σας· δεδομένου ότι, μολύνθηκε, θα σας αφανίσει, μάλιστα μέσα σε σκληρόν αφανισμό.
11
Αν κάποιος περπατάει σύμφωνα με το πνεύμα του και μιλάει ψέματα, λέγοντας: Θα προφητεύσω σε σένα για κρασί και σίκερα, αυτός βέβαια θα είναι ο προφήτης αυτού του λαού.
12
Βέβαια, θα σε συγκεντρώσω ολόκληρον, Ιακώβ· θα συγκεντρώσω, βέβαια, το υπόλοιπο του Ισραήλ· θα τους βάλω μαζί σαν πρόβατα της Βοσόρρας, σαν κοπάδι στο μέσον τής μάντρας τους· θα κάνουν μεγάλον θόρυβο από το πλήθος των ανθρώπων.
13
Αυτός που διασπάει, ανέβηκε μπροστά τους· διέσπασαν, κι ανέβηκαν διαμέσου τής πύλης, και βγήκαν απ' αυτή· και ο βασιλιάς τους θα διαβεί μπροστά τους, και ο Κύριος επικεφαλής τους.

Ναούμ κεφάλαιο 1

1
Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΝΙΝΕΥΗ· ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥΜ ΤΟΥ ΕΛΚΟΣΑΙΟΥ.
2
Ο Θεός είναι ζηλότυπος, και ο Κύριος κάνει εκδίκηση· ο Κύριος κάνει εκδίκηση, και οργίζεται·ο Κύριος θα εκδικηθεί τους εναντίους του, και φυλάττει οργή ενάντια στους εχθρούς του.
3
Ο Κύριος είναι μακρόθυμος, και μεγάλος σε δύναμη, και κατά κανέναν τρόπο δεν θα αθωώσει τον ασεβή·ο δρόμος τού Κυρίου είναι μαζί με ανεμοστρόβιλο και θύελλα, και η σκόνη των ποδιών του είναι σύννεφα.
4
Επιτιμάει τη θάλασσα, και την ξεραίνει, και ξεραίνει ολοκληρωτικά όλους τούς ποταμούς·μαραίνεται η Βασάν και ο Κάρμηλος, και το άνθος τού Λιβάνου μαραίνεται.
5
Τα βουνά σείονται απ' αυτόν, και οι λόφοι διαλύονται·και η γη τρέμει από την παρουσία του, ναι, η οικουμένη, και όλοι εκείνοι που κατοικούν σ' αυτή.
6
Ποιος μπορεί να αντέξει μπροστά στην αγανάκτησή του; Και ποιος μπορεί να σταθεί στην έξαψη της οργής του;Ο θυμός του ξεχύνεται σαν φωτιά, και οι βράχοι συντρίβονται μπροστά του.
7
Ο Κύριος είναι αγαθός, οχύρωμα σε ημέρα θλίψης· και γνωρίζει εκείνους που ελπίζουν σ' αυτόν.
8
Όμως, με πλημμύρα που κατακλύζει θα κάνει συντέλεια του τόπου της, και σκοτάδι θα καταδιώξει τους εχθρούς του.
9
Τι βουλεύεστε ενάντια στον Κύριο; Αυτός θα κάνει συντέλεια· θλίψη δεν θάρθει για δεύτερη φορά.
10
Επειδή, ενώ περιπλέκονται μαζί σαν αγκάθια, και μεθούν σαν μέθυσοι, θα καταναλωθούν σαν κατάξερο άχυρο.
11
Από σένα βγήκε κάποιος που συλλογίζεται πονηρά ενάντια στον Κύριο, πονηρός σύμβουλος.
12
Έτσι λέει ο Κύριος: Αν και είναι στην ακμή τους, και πολλοί ακόμα, όμως θα κουρευτούν, όταν αυτός διαβεί·αν και σε κατέθλιψα, δεν θα σε καταθλίψω πλέον.
13
Επειδή, τώρα θα συντρίψω τον ζυγό του από σένα, και θα διασπάσω τους δεσμούς σου.
14
Και ο Κύριος έδωσε για σένα προσταγή, ότι δεν θα σπαρεί πλέον από το όνομά σου·από τον οίκο των θεών σου θα αποκόψω τα γλυπτά και τα χωνευτά· θα τον κάνω τάφο σου, επειδή είσαι βδελυκτός.
15
Δες, επάνω στα βουνά είναι τα πόδια εκείνου που ευαγγελίζεται, εκείνου που κηρύττει ειρήνη! Ιούδα, γιόρταζε τις επίσημες γιορτές σου, απόδωσε τις ευχές σου, επειδή ο εξολοθρευτής δεν θα διαβεί πλέον μέσα από σένα· αποκόπηκε ολοκληρωτικά.