Slide One

Λιγες στιγμες με την αγια γραφη

Slide One
Slide Two

Καινη Διαθηκη online

Slide Two
Slide Three
Slide Three
previous arrow
next arrow
Click to Subscribe
Σχέδιο μελέτης
Έκδοση
Μέρα 34 Μέρα 35Μέρα 36

Αββακούμ κεφάλαιο 1

1
Η ΟΡΑΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΔΕ Ο ΑΒΒΑΚΟΥΜ, Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ.
2
Μέχρι πότε, Κύριε, θα κράζω, και δεν θα εισακούς; Θα βοώ σε σένα: Αδικία! και δεν θα σώζεις;
3
Γιατί με κάνεις να βλέπω μπροστά μου ανομία, και να θωρώ ταλαιπωρία, και αρπαγή και αδικία;Και υπάρχουν εκείνοι που διεγείρουν έριδα και φιλονικία.
4
Γι' αυτό, ο νόμος είναι αργός, και δεν βγαίνει τέλεια κρίση·επειδή, ο ασεβής καταδυναστεύει τον δίκαιο, γι' αυτό βγαίνει διεστραμμένη κρίση.
5
Δέστε ανάμεσα στα έθνη, και κοιτάξτε με προσοχή, και θαυμάστε σε υπερβολικό βαθμό·επειδή, εγώ θα πράξω ένα έργο στις ημέρες σας, που δεν θα το πιστέψετε, αν κάποιος σας το διηγηθεί.
6
Επειδή, εγώ ξεσηκώνω τούς Χαλδαίους, το πικρό και ορμητικό έθνος,που θα περάσει το πλάτος τού τόπου, για να κληρονομήσει σπίτια όχι δικά του.
7
Είναι φοβεροί και τρομεροί· η κρίση τους και η εξουσία τους θα προέρχεται απ' αυτούς.
8
Και τα άλογά τους είναι ταχύτερα από παρδάλεις, και αγριότερα από λύκους τής εσπέρας·και οι καβαλάρηδές τους θα διαχυθούν, και οι καβαλάρηδές τους θάρθουν από μακριά·θα πετάξουν σαν αετός, που σπεύδει για βρώση,
9
όλοι θάρθουν για αρπαγή·η όψη των προσώπων τους είναι σαν τον ανατολικό άνεμο, και θα συγκεντρώσουν τούς αιχμαλώτους σαν άμμο.
10
Και θα περιπαίζουν τούς βασιλιάδες, και οι άρχοντες θα είναι σ' αυτούς παιχνίδι·θα κοροϊδεύουν κάθε οχύρωμα· επειδή, θα επισωρεύσουν χώμα, και θα το κυριεύσουν.
11
Τότε, το πνεύμα του θα αλλοιωθεί, και θα υπερβεί κάθε όριο, και θα ασεβεί, αποδίδοντας αυτή τη δύναμή του στον θεό του.
12
Δεν είσαι εσύ από τον αιώνα, Κύριε Θεέ μου, ο Άγιός μου; Δεν θα πεθάνουμε.Εσύ, Κύριε, τους διέταξες για κρίση· κι εσύ, Ισχυρέ, τους έβαλες για τη διαπαιδαγώγησή μας.
13
Τα μάτια σου είναι καθαρότερα, από το να βλέπεις τα πονηρά, και δεν μπορείς να βλέπεις επάνω στην ανομία.Γιατί βλέπεις επάνω στους παράνομους, και σιωπάς, όταν ο ασεβής καταπίνει τον δικαιότερο απ' αυτόν;
14
Και κάνεις τους ανθρώπους σαν τα ψάρια τής θάλασσας, σαν τα ερπετά, που δεν έχουν άρχοντα επάνω τους;
15
Όλους τούς ανασύρουν με το αγγίστρι, τους τραβούν στο δίχτυ τους, και τους μαζεύουν στη σαγήνη τους· γι' αυτό, ευφραίνονται και χαίρονται.
16
Γι' αυτό, θυσιάζουν στο δίχτυ τους, και καίνε θυμίαμα στη σαγήνη τους·επειδή, μ' αυτά η μερίδα τους είναι παχιά, και το φαγητό τους εκλεκτό.
17
Μήπως γι' αυτό θα αδειάζουν πάντοτε το δίχτυ τους; Και δεν θα λυπούνται φονεύοντας τα έθνη;

Σοφονίας κεφάλαιο 3

1
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ η παραδειγματισμένη και μολυσμένη· η πόλη που καταθλίβει!
2
Δεν υπάκουσε στη φωνή· δεν δέχθηκε διόρθωση·δεν έλπισε στον Κύριο· δεν πλησίασε στον Θεό της.
3
Οι άρχοντές της είναι μέσα σ' αυτή ωρυόμενα λιοντάρια· οι κριτές της, λύκοι τής εσπέρας· δεν αφήνουν τίποτε μέχρι το πρωί.
4
Οι προφήτες της είναι προπετείς, άνθρωποι δόλιοι· οι ιερείς της βεβήλωσαν το αγιαστήριο, αθέτησαν τον νόμο.
5
Ο Κύριος είναι δίκαιος ανάμεσά της· δεν θα κάνει αδικία·κάθε πρωινό φέρνει τη δική του κρίση σε φως, τίποτε δεν παραλείπει· όμως, ο διεφθαρμένος δεν γνωρίζει ντροπή.
6
Εξολόθρευσα έθνη· οι πύργοι τους είναι ερημωμένοι· ερήμωσα τους δρόμους τους, ώστε να μη υπάρχει κάποιος που να διαβαίνει·οι πόλεις τους αφανίστηκαν, ώστε δεν υπάρχει κάποιος που να κατοικεί.
7
Είπα: Βέβαια, θα με φοβόσουν, θα δεχόσουν παιδεία, και η κατοικία της δεν θα εξολοθρευόταν, όσο και αν την τιμωρούσα·όμως, αυτοί έσπευσαν να διαφθείρουν όλες τις πράξεις τους.
8
Γι' αυτό, να με προσμένετε, λέει ο Κύριος, μέχρι την ημέρα κατά την οποία σηκώνομαι για λεηλασία·επειδή, η απόφασή μου είναι να συγκεντρώσω όλα τα έθνη, να συναθροίσω τα βασίλεια, να ξεχύσω επάνω τους την αγανάκτησή μου, όλη την έξαψη της οργής μου·επειδή, ολόκληρη η γη θα καταναλωθεί από τη φωτιά τού ζήλου μου.
9
Δεδομένου ότι, τότε θα αποκαταστήσω στους λαούς γλώσσα καθαρή, ώστε όλοι να επικαλούνται το όνομα του Κυρίου, να τον δουλεύουν κάτω από έναν ζυγό.
10
Από την περιοχή πέρα από τον ποταμό τής Αιθιοπίας, οι ικέτες μου, η θυγατέρα των διασπαρμένων μου, θα φέρουν την προσφορά μου.
11
Κατά την ημέρα εκείνη δεν θα ντρέπεσαι για όλες τις πράξεις σου, με τις οποίες ανόμησες εναντίον μου·επειδή, τότε θα αφαιρέσω από ανάμεσά σου εκείνους που καυχώνται στη μεγαλοπρέπειά σου, και στο εξής δεν θα κομπάζεις ενάντια στο βουνό μου το άγιο.
12
Και θα αφήσω ανάμεσά σου έναν λαό θλιμμένον και φτωχό, κι αυτοί θα ελπίζουν στο όνομα του Κυρίου.
13
Το υπόλοιπο του Ισραήλ δεν θα πράξει ανομία ούτε θα μιλήσει ψέματα ούτε θα βρεθεί στο στόμα τους δόλια γλώσσα·επειδή, αυτοί θα βόσκουν και θα πλαγιάζουν, και δεν θα υπάρχει αυτός που εκφοβίζει.
14
Ψάλλε, θυγατέρα Σιών· αλαλάξτε, Ισραήλ· απολάμβανε τέρψη και ευφραίνου από όλη σου την καρδιά, θυγατέρα Ιερουσαλήμ.
15
Ο Κύριος αφαίρεσε τις κρίσεις σου, απέστρεψε τον εχθρό σουο Κύριος είναι βασιλιάς τού Ισραήλ ανάμεσά σου· στο εξής δεν θα δεις κακό.
16
Κατά την ημέρα εκείνη θα ειπωθεί στην Ιερουσαλήμ: Μη φοβάσαι· Σιών, ας μη παραλύουν τα χέρια σου.
17
Ο Κύριος ο Θεός σου, που είναι στο μέσον σου, ο δυνατός, θα σε σώσει, θα ευφρανθεί σε σένα με χαρά,θα αναπαύεται στην αγάπη του, θα ευφραίνεται σε σένα με άσματα.
18
Θα συγκεντρώσω τούς λυπημένους για τις επίσημες γιορτές, αυτούς που είναι από σένα, στους οποίους ο ονειδισμός ήταν βάρος.
19
Δέστε, κατά τον καιρό εκείνο θα αφανίσω όλους αυτούς που σε καταθλίβουν· και θα σώσω αυτή που χωλαίνει, και θα συνάξω αυτή που έχει εκβληθεί έξω·και θα τους κάνω έπαινο και δόξα σε κάθε τόπο τής ντροπής τους.
20
Κατά τον καιρό εκείνο θα σας φέρω, και κατά τον καιρό εκείνο θα σας συνάξω·επειδή, θα σας κάνω ονομαστούς και επαινετούς ανάμεσα σε όλους τούς λαούς τής γης, όταν εγώ θα αποστρέψω την αιχμαλωσία σας μπροστά από τα μάτια σας, λέει ο Κύριος.

Αγγαίος κεφάλαιο 1

1
ΚΑΤΑ τον δεύτερο χρόνο τού βασιλιά Δαρείου, στον έκτο μήνα, την πρώτη ημέρα τού μήνα, έγινε λόγος τού Κυρίου διαμέσου τού προφήτη Αγγαίου προς τον Ζοροβάβελ, τον γιο τού Σαλαθιήλ, τον διοικητή τού Ιούδα, και προς τον Ιησού, τον γιο τού Ιωσεδέκ, τον μεγάλο ιερέα, λέγοντας:
2
Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, λέγοντας: Αυτός ο λαός λένε: Ο καιρός δεν ήρθε, ο καιρός για να κτιστεί ο οίκος τού Κυρίου.
3
Και έγινε λόγος τού Κυρίου διαμέσου τού προφήτη Αγγαίου, λέγοντας:
4
Είναι καιρός σε σας, να κατοικείτε εσείς σε σπίτια με ξύλινες επενδύσεις, ενώ αυτός ο οίκος να είναι έρημος;
5
Τώρα, λοιπόν, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Συλλογιστείτε τούς δρόμους σας.
6
Έχετε σπείρει πολύ, και πήρατε λίγο· τρώτε, και δεν χορταίνετε· πίνετε, και δεν ευχαριστιέστε· ντύνεστε, και δεν θερμαίνεστε· κι αυτός που μισθοδοτείται, μισθοδοτείται για ένα τρυπημένο βαλάντιο.
7
Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Συλλογιστείτε τούς δρόμους σας.
8
Ανεβείτε στο βουνό, και φέρτε ξύλα, και οικοδομήστε τον οίκο· και θα ευαρεστηθώ σ' αυτόν, και θα δοξαστώ σ' αυτόν, λέει ο Κύριος.
9
Είχατε επιβλέψει σε πολύ, και δέστε, έγινε λίγο· και το φέρατε στον οίκο, και εγώ το φύσηξα μακριά. Γιατί; λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Εξαιτίας τού οίκου μου, που είναι έρημος, ενώ εσείς τρέχετε κάθε ένας στο σπίτι του.
10
Γι' αυτό, ο ουρανός απέκλεισε από σας τη δρόσο του, και η γη απέκλεισε τον καρπό της·
11
και κάλεσα ανομβρία επάνω στη γη, και επάνω στα βουνά, επάνω στο σιτάρι, και επάνω στο γλεύκος, και επάνω στο λάδι, και επάνω σε όσα βγάζει η γη, και επάνω στους ανθρώπους, και επάνω στα κτήνη, και επάνω σε όλους τούς κόπους των χεριών τους.
12
Και ο Ζοροβάβελ, ο γιος τού Σαλαθιήλ, υπάκουσε, και ο Ιησούς, ο γιος τού Ιωσεδέκ, ο μεγάλος ιερέας, και ολόκληρο το υπόλοιπο του λαού, στη φωνή τού Κυρίου τού Θεού τους, και στα λόγια τού προφήτη Αγγαίου, καθώς τον έστειλε ο Κύριος ο Θεός τους· και ο λαός φοβήθηκε μπροστά στον Κύριο.
13
Και ο Αγγαίος, ο απεσταλμένος τού Κυρίου, μίλησε προς τον λαό σύμφωνα με την αγγελία τού Κυρίου, λέγοντας: Εγώ είμαι με σας, λέει ο Κύριος.
14
Και ο Κύριος διέγειρε το πνεύμα τού Ζοροβάβελ, του γιου τού Σαλαθιήλ, του διοικητή τού Ιούδα, και το πνεύμα τού Ιησού, του γιου τού Ιωσεδέκ, του μεγάλου ιερέα, και το πνεύμα ολόκληρου του υπολοίπου τού λαού, και ήρθαν και εργάζονταν στον οίκο τού Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού τους,
15
κατά την 24η ημέρα τού έκτου μήνα, στον δεύτερο χρόνο τού βασιλιά Δαρείου.